Cjelodnevni boravak

U zgradi Depandanse (Mažuranićeva 10)

Namijenjen je osobama oboljelim od demencije te pokretnim i teže pokretnim starijim osobama smanjene psihofizičke kondicije.

Osigurava uslugu desetsatnog boravka od ponedjeljka do petka. U sklopu usluga osigurava se: boravak i prehrana, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, njega, organizirano korištenje slobodnog vremena (društvene igre, šetnje, kreativne radionice…), prijevoza u dolasku i odlasku (ako osoba živi na užem području Grada Pule).

U Gerontološkom Centru Vila Trapp (Budicinova 11)

Cjelodnevni boravak namijenjen je starijim pokretnim i teže pokretnim osobama u dobi od 65 i više godina starosti, kojima je potrebna tuđa pomoć i njega. Boravak je organiziran kao cjelodnevni boravak u trajanju od osam sati.

Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Boravak je mjesto na kojem se starije osobe dolaze družiti sa svojim vršnjacima, razgovarati, veseliti, provoditi slobodno vrijeme, aktivno provesti dio dana.

Korisnicima omogućavamo organizirani prijevoz kombijem (dolazak po korisnika i povratak kući ako korisnik živi na užem području grada Pule), prehranu (doručak i ručak), tjelovježbu, organizirano provođenje slobodnog vremena (društvene igre, sportske igre, čitaonica, kreativne radionice, šetnje, slušanje muzike, sportske igre...), mogućnost dolaska svakim radnim danom u boravak, ili samo određenim danima u tjednu.