Smještaj u Krležinoj 33

Stambeni dio

Smještajni kapacitet je 34 pokretnih i funkcionalno neovisnih korisnika, koji su smješteni u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama na 4. 5., 6. i 7. katu.

Svaki kat ima zajedničko kupatilo, potpuno adaptirano i prilagođeno osobama starije životne dobi, sa tušem i kadom. Na 2. katu nalazi se kapelica. Na 4. i 6. katu nalaze se i čajne kuhinje gdje se mogu pripremati topli napitci.

Korisnici se mogu uključiti u niz radionica i aktivnosti.

Dio za pojačanu njegu (stacionar Doma)

Kapacitet  Stacionara je 119 mjesta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Korisnici su funkcionalno potpuno ili djelomično ovisni.

Na Odjelu provodimo sveobuhvatnu zdravstvenu njegu i brigu uz 24h nadzor medicinskih sestara i njegovateljica.

U ambulantu doma tijekom radnog tjedna dolaze dvije liječnice primarne zdravstvene zaštite koje imaju ugovor sa HZZO-om. U ambulanti za fizikalnu terapiju svakodnevno rade dva fizioterapeuta.

Liječnici specijalisti - fizijatar, internista i neurolog ordiniraju u ambulanti doma jedan puta mjesečno dok psihijatar i stomatolog dolaze po pozivu.

Odjel za demencije

Dugotrajni smještaj

Usluga se korisnicima  pruža na lokaciji Mažuranićeva 10.

U sklopu smještaja, korisnicima se pruža adekvatan i stručni tretman - stanovanje, potrebna njega, zdravstvena zaštita, pravilna prehrana, održavanje higijene prostora i odjeće, stalan nadzor stručnih radnika u obavljanju gotovo svih njihovih aktivnosti, sukladno potrebama i mogućnostima, razne vrste okupacije, brine se o zaštiti njihovih prava i interesa.

Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Smještajni kapacitet Odjela je 17 mjesta za stalni smještaj i 1 mjesto za privremeni smještaj u sedam dvokrevetnih i četiri jednokrevetne sobe.

Privremeni smještaj

Namijenjen je osobama oboljelim od demencije u slučajevima privremene spriječenosti zbrinjavatelja u skrbi za osobu oboljelu od demencije. Popunjava se ovisno od raspoloživom kapacitetu, a može trajati najviše 60 dana tijekom kalendarske godine.