Dom za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola

Krležina ulica 33
52100 Pula
OIB 92688800461

CENTRALA

Telefon/i: 052 392-002, 052 392-448

RAVNATELJICA

Telefon: 052 392-002
E-mail: ravnateljica@dom-alfredo-stiglic.hr

TAJNIŠTVO

Telefon: 052 392-002
E-mail: adm.referent@dom-alfredo-stiglic.hr

RAČUNOVODSTVO

Telefon: 052 392-570

SOCIJALNI RADNIK

Telefon: 052 394-730
E-mail: soc.radnik@dom-alfredo-stiglic.hr
RAD SA STRANKAMA SRIJEDOM OD 08:00 DO 13:00


Odjel za demencije

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

Telefon: 052/210-016
E-mail: alzheimer-centar@dom-alfredo-stiglic.hr

SAVJETOVALIŠTE, SOCIJALNI RADNIK

Telefon: 052/214-205

CJELODNEVNI BORAVAK

Telefon: 052/223-233
Fax: 052/575-772
E-mail: dnevni-boravak@dom-alfredo-stiglic.hr


Odjel izvaninstitucionalne skrbi

POMOĆ I NJEGA U KUĆI

Telefon: 052/214-205

GERONTOLOŠKI CENTAR VILA TRAPP-DNEVNI BORAVAK I SENIOR KLUB

Telefon: 099/323-0587
E-mail: vila.trapp@dom-alfredo-stiglic.hr