Dana 25.5.2018. stupila je na snagu europska direktiva za zaštitu osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulatory). Ova direktiva obvezna je u svim članicama EU, tako i u Hrvatskoj, a njome se ujednačava praksa zaštite osobnih podataka u svim zemljama članicama EU.